Spielzeit 2010/2011 - Merr freue ons so doll op öch

Leewe Lütt!

Merr freue ons so doll op öch no derr janze Probenziet. Jrad in derr donkle Johresziet is et schön, wenn merr jet ze lache hät. Merr send ärsch nervös un hoffe, dat ons nöje Stöck "D´r letzte Optrett" öch och jood jefällt un err völl lache könnt.

Öhr Nüsser Schnute