Spielzeit 2011/2012 - Merr freue ons so doll op öch

Leewe Lütt!

Merr freue ons all doll op öch un befinge uns voll in de Probeziet. Merr send wier ärsch nervös un hoffe natürlich, dat onser nöj Stöck "Von de Ulmer Höh in‘t Krankehuus" öch och jood jefällt un err völl lache könnt. Merr hand ald völl Freud.

Öhr Nüsser Schnute